Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Obszar działalności

Alimenty


Alimenty w polskim systemie prawnym pełnią bardzo szczególną rolę.
Nie trzeba tłumaczyć, że są zabezpieczeniem dla samotnych osób wychowujących dzieci.
Dostarczają niezbędnych do życia i utrzymania środków finansowych oraz wychowawczych.

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma zastosowanie również do alimentów zasądzanych na dzieci, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Co w praktyce oznacza, że wysokość alimentów będzie w znacznej mierze zależała od udowodnienia w sądzie, jakie są usprawiedliwione potrzeby.

Wyróżnia się tutaj więc nie tylko potrzeby czysto materialne takie jak koszty mieszkania, wyżywienie, koszty leczenia itd., ale też edukacyjne, wyprawkę szkolną, zajęcia dodatkowe, rozrywkę dziecka czy wydatki na kulturę.

Warto przy tym pamiętać, że polskie prawo rodzinne nie określa chwili, w której ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka.
Zgodnie jednak z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek taki istnieje w stosunku do dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zdając sobie zatem sprawę z konieczności ponoszenia niemałych często kosztów związanych z codziennym utrzymaniem dziecka czy małżonka po rozwodzie, drobiazgowo analizujemy kwestie materialne i finansowe każdego wszczętego postępowania.

  • wnosimy pozwy o alimenty;
  • o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów;
  • zmianę wyroków rozwodowych;
  • pomagamy w egzekucji sądowej alimentów już zasądzonych;
  • za pomocą wniosków o zabezpieczenie, pomagamy uzyskać środki utrzymania jeszcze w trakcie postępowania sądowego i przed wydaniem wyroku;
  • reprezentujemy także w sprawach, w których to nasz Klient został pozwany o alimenty.
<