Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Obszar działalności

Rozliczenia majątkowe między małżonkami


W czasie trwania wspólności ustawowej a zatem najczęściej w czasie trwania małżeństwa, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Czyli w skrócie podziału tego, czego razem dorobili się wspólnie jako małżonkowie.

Z reguły możliwość taka pojawia się dopiero od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Nie mniej jednak jeszcze w czasie trwania małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z następujących przyczyn:

 • małżonkowie postanowią zawrzeć u notariusza umowę o rozdzielność majątkową;
 • Sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków;
 • Sąd orzeknie separację małżonków;
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony lub zostanie w stosunku do niego ogłoszona upadłość.

Reguła jest taka, że po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

Jednakże gdy przemawiają za tym ważne powody, można wnosić aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do właściwego sądu rejonowego.
W toku takiego postępowania, Sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz odwrotnie.

W ramach powierzonej sprawy:

 • pomagamy skutecznie i sprawnie dokonać podziału majątku wspólnego;
 • doradzamy na każdym etapie sprawy (umownym czy sądowym);
 • prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną lub z jego pełnomocnikiem;
 • wnosimy do Sądu sprawy o podział majątku wspólnego;
 • zapewniamy zastępstwo na rozprawach adwokata lub radcy prawnego;
 • reprezentujemy w negocjacjach w przypadku, gdy jest możliwość ugodowego dokonania podziału poprzez zawarcie umowy notarialnej;
 • pomagamy w zdobyciu koniecznych dokumentów (odpisy księgi wieczystej, dokumenty urzędowe, bankowe etc);
<