Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Obszar działalności

Rozwód z cudzoziemcem


Nasza Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach, gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem.

Ponieważ związek małżeński z obywatelem innego państwa nie jest już niczym niezwykłym, to w przypadku ewentualnego rozstania małżonków pojawia się wątpliwość czy mimo tego, sprawą rozwodową może zająć się polski sąd powszechny.

Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. art. 1103 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sprawy takie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do polskiej jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

  • oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.
<